Uitfasering F-Gassen

- Zitting in de klankbordgroep aangaande handhaving op koelinstallaties in het algemeen en de uitfasering van F-gassen.
- Zitting in de Waarborgcommissie voor natuurlijke koudemiddelen (overgegaan in Stichting KliQ)
- per 18 november 2014 Zitting beleidscollege Stichting Certificering Koudetechniek en Luchtbehandeling voor Integrale Qwaliteit (Persoonscertificering Stichting KlQ)

In Europa wordt het gebruik van F-gassen (HFK's, gebruikt als koudemiddel in koelinstallaties) uitgefaseerd. De F-gassen hebben een groot aandeel als broeikasgas bij de opwarming van de aarde.

Vanuit mijn werkzaamheden bij de DCMR ben ik betrokken bij deze uitfasering en maak onderdeel uit van de klankbordgroep aangaande de handhaving op koelinstallaties in het algemeen en specifiek op de handhaving op het gebruik van F-gassen. 

Nu de F-gassen worden uitgefasseerd is er een alternatief noodzakelijk. Het alternatief wordt gezocht in het gebruik van natuurlijke koudemiddelen te weten ammoniak, propaan en CO2 vaak in combinatie met een secundair koudemiddel. Koelinstallaties zullen moeten worden aangepast danwel geheel vervangen door een nieuw systeem.

Natuurlijke koudemiddelen hebben een andere eigenschappen dan de gebruikelijke F-gassen. Koeltechnische monteurs zullen scholing moeten volgen, er zal rekening moeten worden gehouden met de giftigheid van ammoniak, de brandbaarheid van propaan en de verstikkende werking van CO2. 
Om dit goed te regelen is een 'Waarborgcommissie voor natuurlijke koudemiddelen' opgericht. Namens de overheid, uit naam van de DCMR heb ik zitting genomen in deze commissie met als doel mee te denken over ontwikkelingen en dit terug te koppelen naar de overheid.  

Bij vragen of opmerkingen over koelinstallaties kunt u met mij contact opnemen via de DCMR op telefoonnummer 010-2468295. Om belangenverstrengeling tussen het werk bij de DCMR en het werk als zelfstandige tegen te gaan, worden deze vragen of opmerkingen uitsluitend behandeld vanuit mijn werkzaamheden bij de DCMR en zal hier vanuit ReBus Milieu Advies geen antwoord op worden gegeven.