Opleiding / Coaching

Voor een goede beoordeling is kennis en ervaring nodig. Zonder dee kennis en ervaring is er slechts de letter van de wet. "Het moet omdat het er staat". Veel belangrijker is echter de geest van de wet. "Het moet omdat het nodig is omdat...". Deze laatste geeft veel meer ondersteuning en begrip met als gevolg dat aanpassingen sneller en beter worden doorgevoerd.

Kennis van van techniek, regelgeving, communicatieve vaardigheden en ervaring is dus noodzakelijk.

Veel kennis is op te doen via studie. Uiteindelijk krijg je pas echt les als je de praktijk in gaat.
Milieu en veiligheid heeft veel verschillende facetten. Het vak leer je het best door mee te lopen, uitleg te krijgen en ervaring op te doen.

Dit kan door het volgen van een opleidings- en / of coachingtraject voor beginnende en gevorderde handhavers.

In dit traject kunnen de volgende punten worden behandeld:

- Structuur / opbouw wetgeving
- Bevoegdheden
- Verschillende wet- en regelgeving
- Inhoudelijke verdieping in wet- en regelgeving
- Organisatie van milieucontroles
- Dossier onderzoek
- Bepalen zwaartepunten
- Goede verslaglegging
- Sanctie strategie
- Communicatie
- Beoordelen en afwegingen
- Techniek / installaties / voorzieningen
- Verdere verdieping in techniek en regelgeving

De opleiding kan worden gegeven door middel van:
- Docent / leerling overleg
- Casus en rollenspel
- Training on the job