Klachten En Mediation

Klachten kunnen vaak worden opgelost met een vriendelijk gesprek. Soms is het geven van uitleg voldoende om een klacht op te lossen. Een andere oplossing is het uitvoeren van een klachten onderzoek en deze te toetsen aan de wet- en regelgeving. Hieruit kan een aanschrijving volgen of een bevestiging dat een bedrijf voldoet aan de normen.


Wanneer sprake is van overlast maar toch wordt voldaan aan de normen, dan kan worden gekozen voor een mediation traject. Dit is een gesprek op basis van vertrouwen en kan slagen bij een positieve instelling.

Geluidklachten kunnen objectief worden gemeten via de handleiding Meten en rekenen industrielawaai 1999.
Geurklachten zijn vaak subjectief en daardoor minder concreet. Vaak wordt eerst gekeken naar geurbeperkende voorschriften voordat daadwerkelijk de overlast wordt beoordeeld.

Op verschillende fronten kunnen klachten ontstaan:
- Geluidsoverlast

- Geuroverlast
- Stofoverlast
- Trilling
- Laag frequent geluid
- Wateroverlast
- Verkeersoverlast
- Burenruzies
- Langdurige conflictsituaties
-  ...

-  ...Er zijn ook situaties waarbij de overlast wordt veroorzaakt door medische problemen. Hierbij wordt de klager begeleid en in het contact gebracht met de GGD. Dit is vaak een boodschap die met enige voorzichtigheid moet worden gebracht.