Geluidmetingen

Een goede geluidmeting is alleen goed als deze reproduceerbaar is. Dit houdt in dat een meting moet voldoen aan bepaalde afspraken en kwaliteitsnormen.


Een aantal van deze normen zijn:
- De meting moet zijn uitgevoerd conform een meetprotocol en rekenmethodiek (bijvoorbeeld Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999)
- De gebruikte meetapparatuur moet zijn gecertificeerd (een app op een telefoon heeft een zeer grote afwijking en geeft letterlijk een waardeloze meting)
- Een geluidmeter meet alles en maakt geen onderscheid tussen de bron, vogels, verkeer of het ritselen van een jas.
- Er moet rekening worden gehouden met de akoestiek van de omgeving. Een muur weerkaatst geluid, een grasveld absorbeert meer geluid dan een ijsbaan enz.
-  ...

-  ...

Wanneer een goede meting heeft plaatsgevonden moet deze worden beoordeeld t.o.v. wet- en regelgeving. Hierna kan eventueel een aanschrijving volgen. De geluidmetingen kunnen mogelijk dienen als objectief bewijsmateriaal in een rechtzaak. 

Omdat overlast vaak buiten reguliere kantoortijden wordt ervaren, is het gebruikelijk dat de metingen ook in de avond- of nachtperiode plaatsvinden.