Curriculum Vitae

In de afgelopen 12 jaar heb ik veel ervaring en kennis opgedaan op het gebied van milieuhandhaving / advisering bij diverse branches (zowel industrieel als agrarisch, categorie 1 t/m 4) en IPPC inrichting en Wabo inspecties bij gevaarlijke stoffen bedrijven. Naast mijn adviesbureau ben ik ook in dienst bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Ik heb mijn Mbo-opleiding (Wellantcollega) en de HBO Integrale veiligheid (modules externe veiligheid) bij de Hogeschool Saxion afgerond. 

Ik ben werkzaam geweest bij o.a. de volgende organisaties:

- DCMR Milieudienst Rijnmond
- Milieudienst Middel Holland
- Milieudienst Rijnmond
- Milieudienst West Holland
- Milieudienst Zuid Oost Utrecht
- Omgevingsdienst Veluwe IJssel
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
- Rijkswaterstaat
- Inspectie verkeer en waterstaat 
- Gemeente Westland
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp
- Gemeente Tilburg
- Gemeente Utrecht
- Provincie Utrecht
- Waterschappen
- USG Engineering(voorheen Innotiv, technisch projectenbureau)
- Iwaco (Royal Haskoning)
- diverse bedrijfstakken waaronder de glastuinbouwsector.

In mijn cariere ben ik bekend geworden met

- het uitvoeren van milieucontroles / inspecties
- adviseren van bedrijven en overheid
- het opleiden / coachen van beginnende en ervaren milieu inspecteurs
- geluidmetingen
- mediation (niet gecertificeerd)
- energie advies en coach

Zie voor kennisgebieden de tab. controle / inspectie.
Naast de bovengenoemde werkzaamheden ben ik betrokken geweest bij het implementeren van externe veiligheid. Hierover zijn presentaties gegeven bij de gemeente Westland en het Stadgewest Haaglanden.


 

Opleidingen

Opleiding:                    HBO, Hogechool Saxion te Deventer
Diploma                       Hbo Integrale veiligheid (modules externe veiligheid)

Opleiding:                    Milieutoezicht, Wellantcollege te Rijswijk
Diploma                       Mbo-diploma behaald


Cursussen

2016                            Opleiding milieupiket (Procestechniek, meteo, meetapparatuur, PvA beoordelen, uitruk t.b.v. calamiteiten, uitsluitingsonderzoek)
2015                            Training Odournet Amsterdam
2014                            Cursus PGS 15 (2012)
2014                            Cursus lastechnieken
2013                            Training Vergunningverlening, toezicht en handhaving koelinstallaties
2012                            Cursus geluid, (opfriscursus basis geluidmeting en spectrale metingen)
2011                            VCA-vol
2011                            Bouw en Brandveiligheid
2008                            Externe veiligheid (Hogeschool Saxion) 
2008                            Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
2005                            Geluidcursus: Horeca lawaai
2005                            Opslag- en transportbedrijven
2005                            Metaalbewerkingsbedrijven
2005                            Verruimde reikwijdte Milieubeheer 
2005                            Energiebesparing supermarkten
2004                            Communicatietraining 
2004                            Training on the job energiebesparing  
2004                            Geluidmedewerkers overheid, basiscursus wet en regelgeving, meten en modelleren
2003                            Buitengewoon opsporingsambtenaar
2001                            VCA 2
1999                            VCA 1