Controle / Inspectie

Doorgaans zijn volledige controle trajecten uitgevoerd (controle, nacontrole en dwangsomprocedure). Ook zijn controles uitgevoerd in projectvorm op bepaalde aspecten / milieudoelen.

Volledige controles worden integraal uitgevoerd. Dat wil zeggen dat vaak alle milieu aspecten worden beoordeeld met onder andere de aspecten:

- Omschrijving bedrijfsprofiel
- Beoordeling Wettelijk kader (BOR, Melding, Vergunning, BREFS, BEVI, IPPC, RIS, RIE)
- Afvalstoffen
- Water
- bodem
- Lucht
- Geluid
- Energie (bij de DCMR ook actief als energiecoach)
- Licht (ook assimilatiebelichting in de nachtperiode)
- Verwarminginstallaties
- Koelinstallaties en uitfasering (tevens klankbord groep van Rijkswaterstaat en zitting in bij beleidscollege van stichting KliQ (certificering van koelmonteurs voor natuurlijke koudemiddelen).
- Natte koeltorens
- Vuurwerk
- Schiet-inrichtingen
- (LPG) tankstations
- Kunstmeststoffen (PGS 7)
- Ammoniak opslag (PGS 12)
- Ammoniak installaties (PGS 13)
- Gevaarlijke stoffen (PGS 15)
- Propaantanks (PGS 19)
- Ondergrondse tanks (PGS 28)
- Tanks met bodemplaat (PGS 29)
- Bovengrondse tanks (PGS 30)
- Externe veiligheid
- Wabo inspecties bij BRZO bedrijven


Daarnaast vindt signaal toezicht plaats en gezamelijke controles voor andere disciplines zoals:

- Bouw en woningtoezicht
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- Bestemmingsplannen
- Brandweer
- Waterschappen / Rijkswaterstaat
- Arbeidsinspectie
- Politie (interventie team)
- GGD
- IL&T
- NVWA